ReadyPlanet.com
วิธีการติดตั้ง article

 

 

วิธีการติดตั้ง

 

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่

              

เตรียมพื้นที่ให้มีระดับความสูงไม่น้อนกว่า 5 ซม. และจะต้องเป็นพื้นซีเมนต์หยาบ (lean mix concrete)

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

                 

1. เตรียมผัง และ ระดับสูงต่ำด้วยด้ายเบอร์ 8

2. เตรีมปูนซีเมนต์ดำ 1 ส่วน  ทราย 3 ส่วนผสมด้วยน้ำอย่าให้เหลวเป็นตัวเชื่อม

3.วางแผ่นกระเบื้องมาร์เบล็กซ์บนตัวเชื่อมทุกแผ่นให้ได้ระดับเสมอกัน  และเว้นแนวตามเส้นด้ายที่เตรียมผังไว้ โดยทิ้งไว้ให้

แห้งประมาณ 1 - 2 วัน (ในระหว่างที่ตัวเชื่อมไม่แห้งห้ามเหยียบย่ำ  หรือวางสิ่งของใดๆ  เด็ดขาด)

4. เมื่อพื้นแห้งแล้วใช้ปูนซีเมนต์ขาวยาแนวให้ทั่วทุกแผ่น หากกระเบื้องมีสีต่างๆ  การยาแนวจะต้องผสมสีฝุ่นกับปูนซีเมนต์

ขาว ให้คล้ายคลึงกับสีกระเบื้องนั้นๆ

 

         เมื่อเสร็จขั้นตอนการปูพื้นแล้ว หากมีงานเกี่ยวกับฝ้า  เพดาน  งานสี  งานไฟฟ้า  ท่อแอร์ที่ยังไม่เสร็จแนะนำให้ติดตั้งงานดังกล่าว

ให้เสร็จก่อนโดยเฉพาะงานสี ควรทาสีรองพื้นก่อน โดยเฉพาะงานสีควรทาสีรองพื้นก่อน  เมื่อเสร็จขั้นตอนการขัดเงาลงแวกซ์แล้ว  จึงจะ

ใช้สีจริงต่อไป

 

 
หินขัดสำเร็จรูป มาร์เบล็กซ์

หินขัดแบบเม็ดหินขนาดเล็ก article
หินขัดแบบเม็ดหินขนาดกลาง article
หินขัดแบบเม็ดหินขนาดใหญ่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้านศรีเจริญ
เลขที่ 41/11 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัทพ์ :  02-865-3297 , 08-1442-0779 แฟกซ์ : 0-2865-3599