ReadyPlanet.com
วิธีการติดตั้ง article

 

 

วิธีการติดตั้ง กระเบื้องหินขัด

 

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่

              

เตรียมพื้นที่ให้มีระดับความสูงไม่น้อนกว่า 5 ซม. และจะต้องเป็นพื้นซีเมนต์หยาบ (lean mix concrete)

 

 
1.กำหนดแนวและระดับแผ่นกระเบื้องด้วยเส้นเอ็นด้ายเบอร์ 8 (ตั้งสะพาน)   2.เทมอร์ต้า (ซีเมนต์ดำ 1 ส่วนและทราย 3 ส่วน) ลงบนพื้นผิว
     
 
3วางกระเบื้องลงบนมอร์ต้า   4.ตรวจสอบแนวและระดับ
     
 
5. ติดตั้งกระเบื้องให้ทิ้งไว้ 2 วัน   6. ยาแนวด้วยซีเมนต์ขาว
     
 
7. ใส่ซีเมนต๋ขาวลงบนพื้นกระเบื้องให้ทิ้งไว้  2 วัน   8. ขัดครั้งที่1 ( ขัดหยาบ # 60)
     
          

9. ใส่ซีเมนต์ขาวลงบนพื้นกระเบื้อง เพื่อยาแนวให้ทิ้งไว้ 1 วัน

  10. สิ้นสุดการยาแนวครั้งที่ 1 ให้ทิ้งไว้ 1 วัน
     
 

11. ขัดครั้งที่ 2 (ขัดลบแนว #120) ทำความสะอาดแล้วทิ้งไว้ 1-2 วัน

 

 

12. ขัดครั้งที่ 3 (ขัดละเอียดโดยใช้หินขัด #240 แล้วตามด้วย #400)

แล้วทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งก่อน

     
 
13. ทำการลงแว็กซ์เพื่อทำการขัด   14. พื้นผิวกระเบื้องหลังจากการขัดแว็กซ์เรียบร้อย
 
 
        คำแะนำเพิ่มเติม :  เมื่อเสร็จขั้นตอนการปูพื้นแล้ว หากมีงานเกี่ยวกับฝ้า  เพดาน  งานสี  งานไฟฟ้า  ท่อแอร์ที่ยังไม่เสร็จแนะนำให้ติดตั้งงานดังกล่าว ให้เสร็จก่อนโดยเฉพาะงานสี ควรทาสีรองพื้นก่อน โดยเฉพาะงานสีควรทาสีรองพื้นก่อน  เมื่อเสร็จขั้นตอนการขัดเงาลงแวกซ์แล้ว  จึงจะใช้สีจริงต่อไป

 

 

 

 

 

 

 
   
 
หินขัดสำเร็จรูป มาร์เบล็กซ์

หินขัดรุ่นมาตรฐาน article
หินขัดแบบเม็ดหินขนาดเล็ก
หินขัดแบบเม็ดหินขนาดกลาง article
หินขัดแบบเม็ดหินขนาดใหญ่ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ร้านศรีเจริญ
เลขที่ 41/11 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัทพ์ :  02-865-3297 , 08-1442-0779 แฟกซ์ : 0-2865-3599